เซอร์ฟเวอร์ทำงานอย่างไร

มีคำถามที่ข้าพเจ้าได้ถูกถาม ว่า เซอร์ฟเวอร์มีประโยชน์อย่างไร  ทำไมต้องใช้เซอร์ฟเวอร์ ข้าพเจ้าก็ขอตอบเป็นข้อๆ  ดังนี้

  1. เซอร์ฟเวอร์ทำหน้าที่แจกจ่าย ไอพี ให้กับเครื่องลูกข่าย  โมเดม ก็สามารถแจก ไอพี ได้ แต่โมเดมไม่สามารถรองรับคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนมาก ที่ใช้งานพร้อมกันได้
  2. เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต เซอร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าเป็น proxy สามารถทำให้อินเตอร์มีความเร็วขึ้น รองรับการใช้งานของเครื่องลูกข่ายได้มากขึ้น หลักการก็คือ เซอร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่จดจำเว็บไซต์ที่ถูกเรียกใช้งานแล้วเก็บไว้ในเซอร์ฟเวอร์ เมื่อมีผู้ใช้เรียกใช้งานเว็บไซต์ที่ถูกเรียกใช้งานแล้ว  เซอร์ฟเวอร์ก็จะส่งหน้าเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้งานต่อไป ทำให้ลดแบนด์วิทการใช้งานอินเตอร์เน็ต จึงทำให้อินเตอร์เน็ตเร็วขึ้น
  3. จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอิเตอร์เน็ต ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
  4. ควบคุมเครื่องลูกข่าย เช่นบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม กำหนดกฏการใช้งานต่างๆ  ครับ

ประโยชน์ของเซอร์ฟเวอร์ยังมีอีกเยอะครับ และทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป ที่นำมาเสนอนี้ก็พอเป็นพื้นฐานเพื่อความเข้าใจและเป็นความรู้เบื้องต้นครับ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน

This slideshow requires JavaScript.


การสอบปลายภาคเรียน ของ ชั้น ม.4/1

This slideshow requires JavaScript.


Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!